10 Years: The Lie by JPZ X URSHIKA October 20 2021, 0 Comments

SLO:

Dragi moji!
10. obletnico blagovne znamke The Lie by JPZ zaključujemo s serijo fotografij, ki je bila ustvarjena v čast deseih let blagovne znamke The Lie by JPZ in skozi umetniško prizmo prikazuje retrospektivo moje ustvarjalne dekade. V tem letu smo imeli več sodelovanj v čast praznovanju prve desetice, vendar je to, ki vam ga nekaj ur pred 11. rojstnim dnem in vstopu v novo dekado predstavljamo, zagotovo nekaj posebnega tudi zaradi umetnice, avtorice fotografij, priznane fotografinje Urške Košir. Pred objektiv je poleg mene, na eni fotografiji v obliki avtoportreta postavila tudi sebe in ravno ta fotografija je namenjena tudi, zanimivo, 10. obletnici najinega sodelovanja. Urška je avtorica in kreativni vodja več samostojnih projektov in fotografskih razstav, doma in v tujini. Predstavila se je s skupinskimi razstavami v umetniških galerijah na Dunaju v Avstriji, v nemškem Konstanzu in na pop art razstavi v Berlinu ter s skupinsko razstavo ženske umetnosti v Linzu, v Avstriji. Za najino skupno pot pa je ključen Slovenski Playboy. Urška je ob seriji fotografij zapisala:

"Poletno jutro, avgust, ura je 6 zjutraj. Kljub temu se že čuti toplota. Vroč dan bo, zagotovo. Dobimo se v Luciji, Marina Portorož. Maskerka, frizer, stilistka, art direktor, organizator, asistent, model in fotografinja. Vmes je tudi ona, Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy. Že na daleč mi pade v oči. Ona urejena od glave do pet, z make up-om za na oder. Jaz na drugi strani z 'golim obrazom' in v kratki črni športni oblekici. Tistega vročega avgustovskega jutra, 5 minut čez 6, si prvič seževa v roko. 'Uf, težko bo', me prešine za trenutek. Potem pa prelepa gospodična nasproti mene spregovori in zgodilo se je. Bila je ljubezen na prvi pogled. No, morda na prvo besedo. Zgodilo se je na slikanju za Playboy. Najino prvo sodelovanje. Jaz v vlogi fotografinje, Jerneja stilistke. Tistega vročega avgustovskega jutra, 5 minut čez 6 zjutraj, davnega leta 2010.
In vse ostalo je zgodovina... Kaj vse sva ustvarili od takrat? Oh... Kup ene lepote, ki se vsakič znova zaiskri v očeh bralcev,  obiskovalcev ali opazovalcev in se preko njih preliva v svet. The Lie by JPZ stajlingi so obogatili mnoge moje foto projekte za razstave, medijske objave, med njimi največ Playboyevih pictorialov… Jernejin občutek za estetiko, za lepoto, za žensko figuro, za detajle… se odraža tudi v njenem vsakodnevnem videzu. Ne glede, kje smo delali - na gradbišču, kamnolomu ali v najlepšem hotelu, ne glede kdaj smo začeli – ultra zgodaj zjutraj, popoldne ali sredi noči,… je 'naša stilistka' na set vsakokrat prišla urejena do popolnosti. Fenomenalno. Samo z najboljšo ekipo se pride do vrhunskih rezultatov in The Lie by JPZ obleke ter stajlingi so čista perfekcija.
The Lie by JPZ praznouje častitljivo 10. letnico, hkrati pa sva 10 letnico sodelovanja obeležili tudi midve. In kaj lahko človek lepšega stori za obeležitev obletnice kot ustvari eno božansko serijo fotografij. Tokrat Jerneja tudi v vlogi čudovitega modela. Vedno v užitek takšno sodelovanje. Nejka draga, čestitke za 10 in še na mnoga leta! Rada te imam."

ENG:

My dear!
We are concluding the 10th anniversary of The Lie by JPZ with a series of photographs created in honor of the tenth anniversary of The Lie by JPZ and showing a retrospective of my creative decade through an artistic prism. This year we had several collaborations in honor of the celebration of our 10th birthday, but this, which we present to you a few hours before our 11th birthday, is certainly something special because of the artist, author of photographs, renowned photographer Urška Košir. This time, she also placed herself in front of the lens in one photo in the form of a self-portrait, and this photo is also dedicated,  interestingly, to the 10th anniversary of our collaboration. Urška is the author and creative leader of several solo projects and photographic exhibitions, at home and abroad. She has presented group exhibitions at art galleries in Vienna, Austria, Konstanz, Germany, and a pop art exhibition in Berlin, as well as a group exhibition of women's art in Linz, Austria. But it is Slovenian Playboy that is crucial for our common path. Along with a series of photos, Urška wrote:

"Summer morning, August, it's 6 in the morning. Nevertheless, you can already feel the heat. It will be a hot day, for sure. We will meet in Lucija, Marina Portorož. Make-up artist, hairdresser, stylist, art director, organizer, assistant, model and photographer. Part of the team is also Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy. It catches my eye from afar. She is dressed from head to toe, with perfect make-up. On the morning of August, 5 minutes past 6, we reach out for the first time. 'Ugh, it's going to be hard,'  crossed my mind for a moment. Then the beautiful young lady opposite to me speaks up and it happened. It happened on a photoshooting for Playboy, our first collaboration, me as a photographer, Jerneja as stylist, that hot August morning, 5 minutes past 6 in the morning, back in 2010.
And everything else is history ... What have we created since then? Oh ... A lot of beauty that sparkles again and again in the eyes of readers, visitors or observers and spills over into the world through them. The Lie by JPZ stylings have enriched many of my photo projects for exhibitions, media publications, most of them Playboy pictorials… Jerneja's sense of aesthetics, beauty, female figure and attention to details is also reflected in her everyday appearance. No matter where we worked - on a construction site, boat or in the most beautiful hotel, no matter when we started - ultra early in the morning, in the afternoon or in the middle of the night, our stylist came to the set tidy to perfection. Phenomenal. Only the best team achieves top results and The Lie by JPZ dresses and stylings are pure perfection.
The Lie by JPZ is celebrating its honorable 10th anniversary, and at the same time we also celebrated the 10th anniversary of our collaboration. And what could a person do more beautifully to celebrate an anniversary than to create one divine series of photographs. This time Jerneja is also in the role of a beautiful model. Always a pleasure! Dear Nejka, congratulations for 10 and many more years! I love you."

XOXOXO JPZ