The Lie by JPZ Since 20.10.2010 October 20 2019, 0 Comments

SLO:


Drage moje! Danes, ob 20. uri in 10 minut bo minilo 9 let od lansiranja blagovne znamke The Lie by JPZ! Javljam se vam iz Amerike in pravzaprav sploh ne morem opisati z besedami, kako zelo čustvena sem ob misli na rojstni dan svojega "otroka" in na vse tiste, ki ste ali ste bili z menoj na tej izjemni poti ustvarjanja, kreativnosti in izražanja same sebe. Brez vas, vse to ne bi bilo mogoče. Brez vas, ki nosite moje kreacije, ki jih občudujete, ki me včasih celo vzpodbujate in skoraj vedno podpirate - brez vas, dragi moji, ki vas je vedno več, mi ne bi uspelo. Ja, seveda je najprej pomemben produkt. V drugi fazi, pa so pomembni The Lie by JPZ Style Maker-ji, ki dajo kreacijam življenje. Ja, največji užitek mi je , da produkti blagovne znamke The Lie by JPZ živijo na ulici.
Veliko nas je v tej naši The Lie by JPZ skupnosti. Nekaj jih je odšlo. Veliko prišlo. Nekatere(i) ostajate z menoj že 9 let. In ste nezavedno postale(i) moj navdih, moje muze. Ko ustvarjam kolekcijo, si v kreaciji predstavljam vas. Ne top modelov ali svetovnih zvez (no, tudi včasih ;)), ampak predvsem vas, drage moje in dragi moji. Naj se vam ob tej priložnosti zahvalim. In ne levam, temveč tudi moji zvesti ekipi, ki stoji v ozadju. Ne morem poimensko, ker vas je preveč in bi se v poplavi trenutnih emocij prav lahko zgodilo, da bi na koga pozabila. Ampak vem, da veste, kdo ste. HVALA VAM! In - še na mnoge modne zgodbe, ki jih bomo ustvarili skupaj.
OBOŽUJEM VAS, XOXOXOXO
Jerneja P. Zhembrovskyy Musič


ENG:


My dear! Today is passing 9 years since the launch of my brand The Lie by JPZ! I am checking in from America, and in fact I cannot even describe with words how emotional I am when I think of my "baby's" birthday and all those who are or have been with me on this extraordinary journey of magnificent creations and creativity. Without you, all this would not be possible. Without you wearing my creations and admiring them, sometimes even encouraging me and almost always supporting me - without you, my dear The Lie by JPZ family, I would not have succeeded. Yes, of course, it is product that is important in the first place. But in the second phase, however, the important are The Lie by JPZ Style Makers, who give life to the creations. Yes, my biggest pleasure is seeing The Lie by JPZ products live on the street.
There are many of us in our The Lie by JPZ community. A few have left and a lot has happened. Some of you have been with me for 9 years. And you have become, unknowingly, my inspiration, my muses. When I create a collection, I imagine you in the creations. Not top models or world's biggest stars (well, sometimes;)) but mostly you, my dear The Lie by JPZ Style Makers! Let me thank you and to my amazing team, standing in the background, for this opportunity. I cannot thank to each and every one of you separately, because there are just too many of you and in the flood of current emotions it could just happen that I would forget someone. But I know you know who you are. THANK YOU! And - to many more fashion stories that we will create together.
I LOVE YOU, XOXOXOXO 

Jerneja P. Zhembrovskyy Musič


Photo by Tibor Golob
Hair by Kristijan Skamljič - Kiki Hair